Read A Theology of the New Testament by George Eldon Ladd Online

a-theology-of-the-new-testament

Ladd's magisterial work on New Testament theology has well served thousands of seminary students since its publication in 1974. Enhanced and updated here by Donald A Hagner, this comprehensive, standard evangelical text now features augmented bibliographies and two completely new chapters on subjects that Ladd himself wanted to treat in a revised edition—the theology of eaLadd's magisterial work on New Testament theology has well served thousands of seminary students since its publication in 1974. Enhanced and updated here by Donald A Hagner, this comprehensive, standard evangelical text now features augmented bibliographies and two completely new chapters on subjects that Ladd himself wanted to treat in a revised edition—the theology of each of the Synoptic Evangelists and the issue of unity and diversity in the New Testament—written, respectively, by R. T. France and David Wenham....

Title : A Theology of the New Testament
Author :
Rating :
ISBN : 9780802806802
Format Type : Paperback
Number of Pages : 778 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

A Theology of the New Testament Reviews

 • Jacob Aitken
  2019-04-22 04:30

  I have to edit this review somewhat. I had earlier called Ladd the "last of the old biblical theology guys." I don't think that is accurate. His "already/not yet" model broke new ground.Ladd is noted for two positions in this book: his claim that the Church and the Kingdom are not identical to each other (contra the Westminster Confession of Faith) and historic premillennialism. As for the first point. He makes a good argument for the two being distinct, and I think I lean towards his position. But his argument isn't air-tight and one gets the impression that the biblical evidence is actually ambiguous. Maybe it is the Bible's way of telling us this is the wrong question to ask. Maybe the way we ask the question reveals an artificial outlook on Kingdom vs. Church. This is certainly damaging to the more gnostic versions of Reformedom .As to his second point, I must demur. I demur for two reasons. I had earlier rejected Ladd's premillennialism. Now I hold to it.This book is good, but is quite dated. On an intersting side note, Hagner and the other editors espouse the New Perspective reading on Paul. In a footnote they correct Ladd's view on the "Israelite trying to merit his salvation."Edit: I now lean towards Ladd's historic premil view.

 • Радостин Марчев
  2019-03-30 10:35

  A theology of the New testament by G.E. Ladd е твърде значима в своята област книга. Решението за ново издание повече от 40 г. след нейното написване вече е свидетелство за това. В самото начало Лед представя своето разбиране за новозаветно богословие: Biblical theology is that discipline which sets forth the message of the books of the Bible in their historical setting. Biblical theology is primarily a descriptive discipline. It is not initially concerned with the final meaning of the teachings of the Bible or their relevance for today. This is the task of systematic theology. Biblical theology has the task of expounding the theology found in the Bible in its own historical setting, and its own terms, categories, and thought forms. (p. 20)….. Biblical theology is neither the story of humanity's search for God, nor is it a description of a history of religious experience. Biblical theology is theology: it is primarily a story about God and his concern for human beings. It exists only because of the divine initiative realizing itself in a series of divine acts whose objective is human redemption. Biblical theology therefore is not exclusively, or even primarily, a system of abstract theological truths. It is basically the description and interpretation of the divine activity within the scene of human history that seeks humanity's redemption. (p.21).Направил това определение авторът продължава като развива своето виждане за новозаветното богословие не тематично, а следвайки различните книги с изключение на Павел, когото третира an blok. Лед е много добър учен. В своето изследване той показва задълбоченост, сериозна егзегетика, познаване на огромната литература и различни виждания в своята област. Той постоянно се обръща към оригинални езици, старозаветните концепции, еврейска и гръцка мисъл и литература, свитъците от Мъртво море история, археология. Лед показва зряло отношение към текстуалната критика в различените й форми като оценява силните й страни и е отворен да си служи разумно с нея без при това да изпада в крайности. Авторът има смелост да се изправи пред проблемите и не се опитва да ги смете под килима нито се задоволява прекалено бързо и лесно с удобни отговори. Човек може да не е съгласен с неговата интерпретация, но поне може да види възможностите и да придобие представа за начина, по който се разсъждава в няколко различни посоки. От дистанцията на времето това може да се оцени още повече когато видим как някои от неговите бележки са развити от съвременни богослови – напр. начина по който работи апокалиптичният език от Н.Т. Райт (напр. в Jesus and the victory of God) или удачността да използваме термина “обръщение” относно Павел (напр. при новата перспектива).Анализ на новозаветното богословие на Лед има още две характерни черти. Авторът до голяма степен се придържа към един реформиран апокалиптизъм – течение зададено още от на А. Швайцер. В същото време той взема концепцията на О. Кулмън за “вече, но не още” и поставя изключително силно учение върху нея. Тя пронизва цялата му книга и оказва влияние на всяка тема, до която той се докосва.Книгата има и някои недостатъци и (според мен) неточности. Например историческият обзор в самото начало на практика започва от средните векове и прескача целия патристичен период. Като цяло, за разлика от еврейската литература, Лед показва много по-слаби познания в областта на патристиката. Но дори когато борави с еврейските източници Лед им приписва един силен легализъм – мнение, което е до голяма степен се смята за анахронизъм след труда на Е.П. Сандърс. Все пак заслужава да се подчертае, че Лед вижда този легализъм като характерен не за юдаизма като цяло, а за междинния период от времето на Исус. Друг неизбежен недостатък е донякъде остарелият диалог, в който Лед се впуска - основните противници, с който той диалогизира са диспенсационализмът и либералното богословие. През изминалите години богословието, особено в нео-евангелските среди е претърпяло значително развитие. Разбира се школите, които Лед представя са валидни, но вниманието, което се обръща на отделните им представители и техните идеи вече по никакъв начин не е достатъчно актуално. Невъзможността да навлезе в дискусия с новите богослови и проблеми според мен е най-сериозният недостатък на книгата и реална пречка тя да продължи да се използва като учебник. Редакторите на новото издание са наясно с това и са се опитали да го поправят. Те правят това по два начина – като осъвременяват библиографята и като включват 3 допълнителни секции – съответно Introduction by Donald A. Hagner, Matthew, Mark, and Luke by R. T. France, която включва също така и обзор на form criticism, reduction criticism, literary criticism и (3) Unity and Diversity in the New Testament by David Wenham – насочена най-вече срещу Джеймс Дън и неговата Unity and diversity of the New Testament. Това е полезно, но въпреки всичко проблемът си остава. Както Хангър посочва в увода решаването му би изисквало толкова сериозна редакторска намеса, че резултатът вече не би бил оригинално съчинение на Д. Лед. Мисля, че едно по-удачно решение е книгата на Лед да продължи да се ползва, но заедно с друга по-съвременна литература, която допълва нейните пропуски. По този начин тя би продължила да бъде много полезна.

 • Laurent Dv
  2019-04-09 08:28

  The best book to approach for the first time new testament theology, Ladd uses a canonical and thematic approach.

 • Kessia Reyne
  2019-03-26 04:22

  It is only the ambitious man who would endeavor to publish a book on the theology of the New Testament; and it is only the well-respected man who could get it published by Eerdmans Publishing Company. George Eldon Ladd is one such man. His volume A Theology of the New Testament was first published by Eerdmans in 1974 and the revised edition, edited by Donald A. Hagner, was released in 1993. In the 35 years of its life, Ladd’s work has served an important role in seminary classrooms. So you can imagine how one might feel being asked to review such a book! I feel less inclined to review it than to reread it, largely because much of what little I know about the theology of the New Testament came from this very work. As previously mentioned, the endeavor is an ambitious one: to write a theology of the New Testament. Ladd approaches this task by dividing the New Testament into major sections based on authorship (the synoptic Gospels, the fourth Gospel, Paul, etc.), but blends this with a topical arrangement. Thus he seeks both to recognize the unique literary styles and theological flavors of each writer while also exploring theology in a systematic way. This attempt to balance a respect for the diversity in the New Testament with honor for its unity, colors the entire work. From introduction to appendix—and every chapter in between—this volume carefully presents its theology in such a way that it can affirm both differences and similarities between (and sometimes within) New Testament books. Ladd himself was clear that he disdained the idea of a “flat” Bible, with only one, solitary theology, and speaks freely of “the theology of Acts” or “Paul’s theology.” Further, in the revised edition, contributing author David Wenham explores the question of unity and diversity in the New Testament in a more extended way—something that Ladd wished to see in a revised edition, though he died before he could see that hope realized (viii). Literally from the introduction through the conclusion, the themes of unity and diversity of the NT are present. A careful student of the New Testament can discern the theological diversity there and many biblical scholars have made much of this diversity, some going so far as to question if there was a single unified Christianity at all. What has endeared Ladd to much of the evangelical community is that he builds his theology upon the conviction that the Scriptural record is inspired. This concept of inspiration means that Ladd sees many authors with many emphases, but one Author behind it all. Thus he can recognize unity where he sees it. However, Ladd is no fundamentalist and this volume makes an effort to acknowledge the work of scholars whose views do not accord with his own. This is done both in the bibliographies and in the body of the text. The efforts of Ladd and Hagner have paid off. The result of Ladd’s original work and Hagner’s updates is a sturdy volume that takes seriously the biblical text and is also conversant with biblical scholarship. All major themes are covered and are arranged in such an order that it makes the book a convenient resource for understanding the theological emphases of various New Testament authors. The only way that this reviewer might suggest improving the volume is to revise it again. More than 15 years have passed since this revised edition was published and to keep it relevant it needs to begin again the conversations with recent scholarship. If indeed it does so, A Theology of the New Testament by George Eldon Ladd will serve well many more students and thinkers in years to come.

 • Morris
  2019-04-07 09:40

  This is a definitive work, written from a conservative but not fundamentalist standpoint. For instance, his treatment of different theories of the end times (pre-milllenial, post-millenial, etc.) is as balanced and thorough as any I have read. At the end of it he chooses the amillenial position as the most reasonable, but without a hint of the rancour that usually characterizes that discussion. His discussion of Paul's theology has stood me in good stead many times (when I can remember it!)

 • Charlie
  2019-04-18 11:17

  This book earns 5 stars not for perfection of content, but for being the ideal type of a particular approach to the New Testament. It shows that there really is such a thing as evangelical biblical scholarship, even if that scholarship has idiosyncrasies, as does every school of thought.

 • Jon R. Jordan
  2019-04-01 08:30

  Balanced introduction to the theology of the NT.

 • powei
  2019-04-24 09:21

  amazing.

 • Eric
  2019-03-29 03:37

  Read the introduction and the chapters on the Gospels and it was very insightful to the theology in each book.

 • Sean McGowan
  2019-04-23 06:36

  Very good!

 • Anita
  2019-03-25 09:20

  Okay, so this was a textbook for a class. I enjoyed reading every assignment and even read extra because it was so well written.

 • Babajide Ajayi
  2019-04-13 10:38

  Good book on the theology of the New Testament.