Read calon y galon by Jack Chambers Online

calon-y-galon

Wedi deall anatomeg yr anghydfod, llwyddais i ddatrys y broblem hon mewn ffordd fwy cyfiawn. Gan gofio bod merched yn dod o Fenis, ceisiais byth beidio â mireinio fy ngwraig am ei theimladau anhrefnus. Yn lle hynny, ceisiais ddeall yr hyn a oedd yn ei ofni'n union, ac yn dangos fy mod i'n ei drin fel o'r blaen. Os nad fy fai ydyw, hyd yn oed os camddehonglir fy ngeiriau a'Wedi deall anatomeg yr anghydfod, llwyddais i ddatrys y broblem hon mewn ffordd fwy cyfiawn. Gan gofio bod merched yn dod o Fenis, ceisiais byth beidio â mireinio fy ngwraig am ei theimladau anhrefnus. Yn lle hynny, ceisiais ddeall yr hyn a oedd yn ei ofni'n union, ac yn dangos fy mod i'n ei drin fel o'r blaen. Os nad fy fai ydyw, hyd yn oed os camddehonglir fy ngeiriau a'm gweithredoedd, yna mae'n rhaid imi ei argyhoeddi nad oes dim wedi newid yn fy agwedd tuag ato, ac yr wyf yn difaru beth ddigwyddodd....

Title : calon y galon
Author :
Rating :
ISBN : 38710206
Format Type : Kindle Edition
Number of Pages : 1318 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

calon y galon Reviews