Read Pir Sultan Abdal / Bütün Şiirleri by Cahit Öztelli Online

pir-sultan-abdal-btn-iirleri

Pir Sultan Abdal Kimdir Bilgiustam Pir Sultan Abdal eserlerinde, Halk Edebiyat geleneklerini takip etmi , tam bir halk ozan ki ili ini srdrm tr iirlerini genellikle li ya da li kal plarla yazm , Abdal Musa Vikipedi Abdal Musa Abdal Musa Sultan da denir yzy lda ya am olan Trk ereni Ahmed Yesevi dervi lerinden Hac Bekta i Veli mensubudur. Anadolu ya geli i Anadolu ya geli iyle ilgili iki rivayet vard r lk rivayete gre K rk Abdal ile birlikte Buhara dan gelmi tir kinci rivayete gre Horasan n Hoy ehrinden gelmi tir Hakk nda rivayetler Kaygusuz Abdal Alevi, Alevilik, bekta i, PirYolu Forum Kaygusuz Abdal ile ilgili bilgiler, Abdal Musa Sultan Velayetnamesinde gemektedir Bununla beraber Kaygusuz Abdal, Alevi Bekta i edebiyat n n kurucular ndan say l r y l nda Alanya da do mu tur. Ozanlar m z Trk Sitesi Trk sitesi, abdal musa sultan a ki mehmet ali karababa agahi bayburtlu zihni mehuli ali a an celal gzelses meluli latife ali ercan ceylani mesleki Alevili in kkeni tart mas Alevili in Gizli Tarihi Alevili in kkeni tart mas Alevili in gizli tarihi Alevili in Gizli tarihi yazar , Erdo an nar n Alevili in kkeni hakk ndaki ara t rmalar byk tart ma yaratt. Ahmed Yesev Vikipedi Abdulhalik l Gjdevani, Ebu l Vefa el Ba dadi, Kutb d Dn Haydar, Hac Bekta Veli, Mevln Celaleddin i Rumi, Baba lyas, Sar Saltuk, Yunus Emre Mustafa Cambaz u anda sitede ki i var uan sitede kay tl kullan c , Gizli ye, Ziyareti var. Cem, cemevi, semah ve glbenk ne demektir Cem Cem toplu halde ettikleri ibadetin ad d r Kavram olarak Cem Arapa bir kelime olup toplanma, birikme, bir araya gelme manas na gelmektedir. Katiline A k Alevi Olmayaca z Alevili e A lan Sayfa Haydi Canlar Krecik Gne li Kymz Cemevi n aat na Yard m Bekliyor Malatya Akada lemize Krecik Nahiyemize ba l Gne li em ik Kymzde yap lan Cemevi in aat m Soruda Alevilik Gelin Canlar Bir Olal m SORU Alevilik Nedir CEVAP Tek tanr l ve ok tanr l dinlerde dinin peygamberi vefat ettikten sonra farkl yorumlar olu ur Bu yorumlara e itli isimler verilir.

...

Title : Pir Sultan Abdal / Bütün Şiirleri
Author :
Rating :
ISBN : 9789754470819
Format Type : Paperback
Number of Pages : 480 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Pir Sultan Abdal / Bütün Şiirleri Reviews

  • Onur Çukur
    2018-12-06 01:52

    Tüm şiirleri bulunmasa da ozan için yapılan kapsamlı eserlerden birisi.

  • Ali
    2018-12-09 19:49

    "Sanma bu dünyaya baki kalırsın Ol kandedir deyü arar bulursun İki kaşın mihrabında bilirsin Görünce tanırlar bir can içinde"